پیکربندی Bridge در میکروتیک چگونه است ؟

پیکربندی Bridge در میکروتیک چگونه است؟

مقاله
آموزش پیکربندی Bridge در میکروتیک همانطور که می‌دانید یکی از قابلیت‌های ویژه روتربردهای میکروتیک امکان بریج کردن انواع اینترفیس‌ها اعم از حقیقی و مجازی است. این کار باعث می‌شود پورت‌های…