اطلاعیه میموسا در خصوص آپدیت فریمور دستگاه ها

اطلاعیه پیغام آپدیت فریمور محصولات میموسا: رادیوهای میموسای خود را آپدیت کنید ! در تازه ترین اطلاعیه ای که شرکت میموسا به دست ما رسانده است بیان کرده یک سری اشکالات فنی در ورژن های گذشته دستگاه ها وجود داشته است و توصیه کرده برای رفع این موارد بهتر است…
اخبار, مقاله

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک

محصولات ویپ فنویل

محصولات زایکو

محصولات میکروتیک
محصولات ویپ فنویل
محصولات زایکو
دستگاه های ضبط کننده دهوا
دوربین های مداربسته داهوا
محصولات میموسا
MIKROTIK
FANVIL VOIP
DAHUA
zycoo

سلام من یه مشکلی برای تصویر دوبینم پیش اومد پیگیری کردم و تعمیرش کردن برام
از پشتیبانیشون راضی هستم

محمدرضا قربانی
مشتری

اگر دستگاهی تعداد بالا بخوایم میتونید برامون وارد کنید ؟

احمد رضایی
خریدار

من از این گارانتی در شمال خرید کردم و از اصل بودن دستگاها و دوربین ها راضی هستم!

جهانداری
نصاب

سلام من یه مشکلی برای تصویر دوبینم پیش اومد پیگیری کردم و تعمیرش کردن برام
از پشتیبانیشون راضی هستم

محمدرضا قربانی
مشتری

اگر دستگاهی تعداد بالا بخوایم میتونید برامون وارد کنید ؟

احمد رضایی
خریدار

من از این گارانتی در شمال خرید کردم و از اصل بودن دستگاها و دوربین ها راضی هستم!

جهانداری
نصاب

سلام من یه مشکلی برای تصویر دوبینم پیش اومد پیگیری کردم و تعمیرش کردن برام
از پشتیبانیشون راضی هستم

محمدرضا قربانی
مشتری

اگر دستگاهی تعداد بالا بخوایم میتونید برامون وارد کنید ؟

احمد رضایی
خریدار

من از این گارانتی در شمال خرید کردم و از اصل بودن دستگاها و دوربین ها راضی هستم!

جهانداری
نصاب

سلام من یه مشکلی برای تصویر دوبینم پیش اومد پیگیری کردم و تعمیرش کردن برام
از پشتیبانیشون راضی هستم

محمدرضا قربانی
مشتری

اگر دستگاهی تعداد بالا بخوایم میتونید برامون وارد کنید ؟

احمد رضایی
خریدار

من از این گارانتی در شمال خرید کردم و از اصل بودن دستگاها و دوربین ها راضی هستم!

جهانداری
نصاب

سلام من یه مشکلی برای تصویر دوبینم پیش اومد پیگیری کردم و تعمیرش کردن برام
از پشتیبانیشون راضی هستم

محمدرضا قربانی
مشتری

اگر دستگاهی تعداد بالا بخوایم میتونید برامون وارد کنید ؟

احمد رضایی
خریدار

من از این گارانتی در شمال خرید کردم و از اصل بودن دستگاها و دوربین ها راضی هستم!

جهانداری
نصاب

سلام من یه مشکلی برای تصویر دوبینم پیش اومد پیگیری کردم و تعمیرش کردن برام
از پشتیبانیشون راضی هستم

محمدرضا قربانی
مشتری

اگر دستگاهی تعداد بالا بخوایم میتونید برامون وارد کنید ؟

احمد رضایی
خریدار

من از این گارانتی در شمال خرید کردم و از اصل بودن دستگاها و دوربین ها راضی هستم!

جهانداری
نصاب